Find us on Facebook

Syv kendte danskere sætter fokus på flersprogethed!Syv kendte danskere sætter fokus på flersprogethed!
Press Releases  ¦  03/02/2012  ¦  Denmark Denmark

Det Danske Kulturinstitut/Benelux har ”udnævnt” syv kendte danskere til sprogambassadører for det europæiske sprogprojekt Poliglotti4.eu.

Poliglotti handler om flersprogethed. De danske sprogambassadører er alle flersprogede og kan derfor ved at dele deres erfaringer, være med til at sætte focus på Poliglotti4.eu. Det Danske Kulturinstitut/Benelux er i kraft af sit medlemskab af EUNIC/Brussels (www.eunic-brussels.eu) en del af dette projekt. EUNIC/Brussels er sammenslutningen af de europæiske kulturinstitutter, der er repræsenteret i Bruxelles. Det har været Det Danske Kulturinstitut/Benelux’ opgave at finde en række danske sprogambassadører, der i projektets ånd kan understrege, at flersprogethed er vigtigt og har betydning for vores forståelse af andre mennesker og kulturer.

De danske sprogambassadører er: Manu Sareen, Yildiz Akdogan, Özlem Cekic, Caroline Henderson, Stéphanie Surrugue, Divya Das og Farshad Kholghi.

”Der er ingen tvivl om, at det at jeg er flersproget, og har kunnet flere sprog fra jeg var lille, uden tvivl har gjort, at jeg har haft enormt nemt ved at tilegne mig sprog.” udtaler den nyudnævnte kirke – og ligestillingsminister Manu Sareen, der er opvokset med dansk, punjabi og hindi. Sprogambassadørerne er enige om, at det er en styrke at kunne flere sprog allerede som barn. Divya Das er opvokset som tresproget, hvilket hun har stor glæde af: ”Jeg synes jo, at jeg er enormt heldig, at jeg har fået lov til at lære tre sprog så tidligt i mit liv, fordi det betyder, at jeg kan tre sprog lige godt – og, at jeg kan veksle mellem dem. Det er en gave for mig.”

Modersmålsundervisning er også et tema blandt flere af sprogambassadørerne. Özlem Cekic mærker på sine egne børn, at de har svært ved deres modersmål tyrkisk, men hun prøver at vedligeholde det så godt som muligt i en udpræget dansk hverdag. Bl.a. derfor er hun også fortaler for modersmålsundervisning: ”Jeg tror generelt, at hvis man skal styrke børnene optimalt og som helhed, så er det vigtigt, at man ikke negligerer, at de har et modersmål.”

Flere af sprogambassadørerne understreger, at flersprogethed også har en kulturel dimension – heriblandt Stéphanie Surrugue: ”På den store bane synes jeg det at være flersproget har en kæmpestor betydning i forhold til at forstå, hvorfor andre mennesker i andre kulturer handler og agerer som de gør.” Yildiz Akdogan understreger også, at sprog ikke blot er sprog: ”Et sprog er ikke bare et sprog, det er også en indsigt i en kultur, en historie, en anden slags identitet og det hjælper altid at have et sprog med sig i bagagen.”

I en stadig mere globaliseret verden, er det en enorm fordel at kunne flere sprog: ”Verden er ét land – alle mennesker ønsker at kommunikere med hinanden og derfor er det utroligt vigtigt, at man kan flere sprog.” lyder det fra Farshad Kholghi. Kholghi nævner også sprogets musikalitet, som en vigtig faktor i sprogundervisningen: ”Hvis man også lærer sprogets melodi, så tror jeg virkelig, at man kan lære børnene at bruge de få gloser de kan, så perfekt, at de kan komme langt med det.” Som sangerinde betyder sprogets melodi også noget for Caroline Henderson: ”Det er vigtigt, hvordan klangen i sproget er. Jeg har altid syntes, at svensk er et vidunderligt sprog, fordi det har så meget musikalitet og klang – men samtidig er det også sådan, at når man kan et sprog, så bliver det smukt.”

Videointerviewene offentliggøres løbende på: www.poliglotti4.eu

Baggrund for Poliglotti4.eu:

I oktober 2009 lancerede Europa Kommissionen The Civil Society Platform, som består af 29 udvalgte organisationer, der er aktive indenfor felterne kultur, uddannelse, medier og ikke mindst flersproglighed. Siden dengang har de 29 medlemsorganisationer leveret informationer og anbefalinger til EU-politikere og EU’s medlemslande, med henblik på at fremme flersproglighed i Europa med politiske initiativer på europæisk, nationalt og regionalt niveau.
Poliglotti4.eu er et online sprogobservatorium, hvor ni af medlemsorganisationerne deler ud af deres viden og erfaringer med sproglig forskning og praksis inden for følgende områder: fremme af sproglæring for voksne, sprogpolitikker – og praksisser i de offentlige myndigheder og tidlig sproglæring. Poliglotti4.eu gør brug af kunst, kultur og medier i promoveringen af flersproglighed. For at sætte et bredt fokus på flersproglighedens vigtighed i vores moderne samfund, har Poliglotti4.eu skabt et netværk af sprogambassadører, der i videointerviews på projektets hjemmeside, fortæller om deres egne erfaringer med at være flersprogede.

Poliglotti4.eu-partnere:

ETC - European Theatre Convention; YUSTE - European Academy of Yuste Foundation; ALTE - Association of Language Testers in Europe; GI - Goethe-Institut; BC - British Council; MERCATOR - Network of Language Diversity; EAEA - European Association for the Education of Adults; EUNIC - European Union National Institutes of Culture; DKi - Det Danske Kulturinstitut.

Download the press release

For yderligere informationer kontakt:

Det Danske Kulturinstitut/Benelux
+32 22307326
info@dkibenelux.org
www.dkibenelux.org
Institutleder: Klaus Bondam

Poliglotti4.eu
Project Management: EUNIC in Brussels        Press & Public Relations: European Theatre
                                                                                  Convention
Ulla-Alexandra Mattl                                              Heidi Wiley
Tel: 0032 (0)471 51 44 80                                   Tel: 0033 (0)1 42 53 63 64
E‐mail: co-ordinator@eunic‐brussels.eu         E-mail: hwiley@etc-cte.org

Eurolang European Council of Literary Translators' Associations Federal Union of European Nationalities
EUNIC in Brussels European Federation of National Institutions for Language European Federation for Intercultural Learning
European Forum of Vocational Education and Training Federation of European Publishers European Council of Artists (ECA)
European Association for the Education of Adults (EAEA) ALTE Europa Esperanto Unio - EEU
EEE-YFU European Association for Terminology Association of Commercial Television in Europe (ACT)
European Theatre Convention RECIT Literature Across frontiers
European Publishers Council Club de Madrid European Coordination of Independent Producers (CEPI)
CMFE (Community Media Forum Europe) European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) Fundación Academia Europea de Yuste
Culturelink EUROCLIO Mercator European Network of Language Diversity Centres

"(c) 05/02/2011 - Disclaimer - Copyright European Union National Institutes for Culture" "This website has been funded with support from the European Commission. " This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Newsletter

Stay informed of Poliglotti4.eu

When I sing a song and understand what I'm saying, I can pass it on in a much better way.

Anna Maria Kaufmann Germany

Twitter